Wszystkie wpisy należące do kategorii ‘#Języki Obce

Worte und Wörter Zasób słów, które znajdziesz w tej aplikacji, wybrałem intuicyjnie. Zanim przejdziesz do rozwiązywania quizzów, warto moim zdaniem zapoznać się z typologią tych słów, którą zobrazowałem przykładami z języka polskiego – mojego języka ojczystego. W ten sposób chciałbym zachęcić wszystkie polonistki i polonistów do tego, żeby sporządzili podobne quizzy językowe dla języka polskiego. […]