Książki

Worte und Wörter

Książka elektroniczna

Podczas gdy w innych językach nowe desygnaty, czyli przedmioty, osoby, lub zjawiska, do których odnosi się dana nazwa, otrzymują nowe denotaty, w języku niemieckim identyczne lub podobne denotaty nazywają różne desygnaty, tworząc tzw. łatwo mylone słowa […]

2016

Pokaż więcej  →

Fabryka martwych dusz

Książka elektroniczna

Twórcy, którymi się inspirowałem, przedstawiciele bliskich geograficznie, aczkolwiek w wielu względach oddalonych narodowości: Hildegarda, niemiecka wizjonerka, Komornicka, młodopolska poetka i Majakowski, artysta rosyjski, byli nieszczęśliwie zakochani […]

2015

Pokaż więcej  →